Login: Oversigt over muligheder og indstillinger

(3.00)

 

(Se også tutorial om loginprofiler i Reindex: Hjælp > Hjælp+)

(Se om muligheder for automatisk login og single sign-on og for andre former for autentificering).

 

Når man første gang tager Reindex i brug, aftaler man en politik for login til bibliotekarer og andre brugergrupper

Der er mange muligheder for at finjustere politikker for login til Reindex. 

Det er godt, fordi det gør det muligt at tilpasse Reindex til mange forskellige bibliotekers ønsker, og det er knap så godt, fordi der dermed er mange steder man kan justere indstillingerne i sin opsætning.

Vi hjælper med opsætning, en række ændringer kan man ikke selv foretage.

Her er en oversigt og en forklaring af konsekvenserne af nogle til- og fravalg:

 

Systemoplysninger

 • System
  • > Interface
   • > Enhed
 • Klik til højre ud for den relevante samling.

Her er en række felter til markering af evt. automatisk import af slutbrugere. Det har strengt taget ikke noget med login at gøre -- andet end derhen at brugere skal være registreret i basen, før de kan logge ind.

(Med mindre man anvender en metode til autentificering, hvor brugere registreres i forbindelse med første forsøg på login).

Nederst er der mulighed for at markere i feltet "Angiv pincode". Hvis man markerer her, har brugere ikke mulighed for selv at vælge PIN-kode ved første login. De skal i stedet henvende sig til bibliotekaren, som hjælper dem med at angive PIN-kode.

Det er det vi kalder "Assisteret login". Det kan være nødvendigt for at undgå robotter (eller mennesker) der gætter et cpr.nr. og derefter angiver PIN-kode for en bruger, som endnu ikke selv har aktiveret sin konto.

 

Skrankefunktioner

 • System
  • > Interface
   • > Skrankefunktioner
 • Klik til højre for at redigere indstillinger for den relevante samling.

Her er øverst et felt til aktivering af "Alternativt login". Hvis man markerer her, åbner man mulighed for at brugere kan benytte to forskellige brugerkoder, f.eks. også UNI-ID. (Ved registrering af en bruger er der to felter til brugerkode til brug ved login: "Brugerkode" & "Alternativt ID").

Feltet "Logout timer" angiver det antal sekunder der går, før en bruger bliver logget automatisk ud.

Feltet "Angiv pincode" skal være markeret, hvis brugere også skal bruge PIN ved selvbetjent udlån. (Se også om assisteret login ovenfor).

 

Brugeroplysninger

 • Skranke
  • > Brugere

(Se mere om oprettelse af brugere).

Klik til højre ud for en bruger for at se eller redigere information om låner

Det øverste felt "Brugerkode" er lånerens brugernavn til login. Evt. i kombination med PIN-kode (se ovenfor).

Ved klik på + til højre for en bruger, kan man vælge "Slet PIN". Det nulstiller brugerens PIN-kode, og låneren vil blive bedt om at angive en ny ved næste login.

 

Loginprofiler

Den overordnede loginprofil, dvs. metode til login, kan man ikke selv aktivere eller ændre; det gør vi.

Man kan rette en række indstillinger i profilen her:

 • System
  • > Interface
   • > Loginprofil
 • Klik til højre for at redigere indstillinger for den relevante samling.

Feltet UNI-C rights skal angives for den eller de relevante brugergrupper, hvis lånerne skal logge ind med UNI-Login:

 • "Standard" = Almindelige lånere (f.eks. elever) skal logge på med UNI-Login.
 • "Staff" = Alle brugere i kategorierne fra Staff og "nedefter" (f.eks. lærere og elever) skal benytte UNI-Login.

Vær opmærksom på om der er registreret et UNI-ID for de relevante brugere i basen.

Se mere om brug af UNI-Login.

 

 

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning
Drevet af Zendesk