Login: Oversigt over muligheder og indstillinger

(Se også tutorial om loginprofiler i Reindex: Hjælp > Hjælp+)

(Se om muligheder for automatisk login og single sign-on og for andre former for autentificering).

 

Når man første gang tager Reindex i brug, aftaler man en politik for login til bibliotekarer og andre brugergrupper

Der er mange muligheder for at finjustere politikker for login til Reindex. 

Vi hjælper med opsætning, en række ændringer kan man ikke selv foretage.

 

Loginprofiler

Den overordnede loginprofil, dvs. metode til login, kan man ikke selv aktivere eller ændre; det gør vi.

Man kan rette en række indstillinger i profilen her:

 • System
  • > Interface
   • > Loginprofil
 • Klik til højre for at redigere indstillinger for den relevante samling.

Her kan man bl.a. definere om biblioteket skal benytte en station til selvbetjening, og om tegn skal være skjulte ved indtastning ved login.

Feltet UNI-C rights skal angives for den eller de relevante brugergrupper, hvis lånerne skal logge ind med UNI-Login. Se mere om brug af UNI-Login.

 

Generelle oplysninger

 • System
  • > Data
   • > Håndtering af persondata

Her er overblik over eventuel automatisk import af slutbrugere. Det har strengt taget ikke noget med login at gøre -- andet end derhen at brugere skal være registreret i basen, før de kan logge ind.

(Med mindre man anvender en metode til autentificering, hvor brugere registreres i forbindelse med første forsøg på login).

Feltet "Angiv pincode" åbner for en række forskellige politikker for tildeling af PIN-kode.

Herudover er der mulighed for at vælge en politik for automatisk sletning af brugere.

 

Skrankefunktioner

 • System
  • > Interface
   • > Skrankefunktioner
 • Klik til højre for at redigere indstillinger for den relevante samling.

Her er øverst et felt til aktivering af "Alternativt login". Hvis man markerer her, åbner man mulighed for at brugere kan benytte to forskellige brugerkoder, f.eks. også UNI-ID. (Ved registrering af en bruger er der to felter til brugerkode til brug ved login: "Brugerkode" & "Alternativt ID").

Feltet "Logout timer" angiver det antal sekunder der går, før en bruger bliver logget automatisk ud.

Feltet "Angiv pincode" skal være markeret, hvis brugere også skal bruge PIN ved selvbetjent udlån. (Se også om assisteret login ovenfor). 

 

 

 

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning
Drevet af Zendesk