Tidsskrifter: Nye titler og redigering af abonnement og udgivelsesplan

Se også tutorial om tidsskrifter i Reindex: Hjælp > Hjælp+

 

Ny titel:

 • Klik: Metadata
  • > Ny record
 • Vælg masken Tidsskrift i MARC-editoren
 • Udfyld felter for ISSN og titel og evt. andre felter, hvis nødvendigt
 • Klik Gem øverst
 • Klik evt. Se for at få vist posten i OPAC

 

Når posten er gemt, tilføjer man konkrete abonnementsoplysninger. Det gør man fra objektoversigten til titlen.

 

Fra objektoversigten kan man vælge:

 • Metadata (menupunkt i topbjælke, ikke knap)
  • > Tilføj Abo
 • Hvis der allerede er abonnementsoplysninger til en titel, vil der være en gul knap til abonnement i objektoversigten.
 • Udfyld de relevante felter for abonnementet.
 • Vælg bl.a. om tidsskriftet er til fysisk cirkulation eller til notifikation (mail til interesserede ved modtagelse).
 • Husk at sætte det relevante felt til "Aktiv". Ellers vil tidsskriftet ikke optræde på listen over aktive abonnementer til modtagelse her: Tidsskrifter > Abonnement

 

Vær opmærksom på at abonnementsoplysninger ikke gemmes, hvis ikke nødvendige felter udfyldes. Man kan ikke gemme abonnementsoplysninger uden at tilknytte en leverandør.

 • Hvis man modtager flere eksemplarer af samme titel, bør man oprette abonnementsoplysninger for hvert abonnement:
  • Fra objektoversigten som ovenfor: Metadata > Tilføj Abo
 • Dermed kan man også have forskellige typer cirkulation/notifikation til hvert abonnement.

 

Når abonnementsoplysninger er gemt, optræder titlen på listen over aktive abonnementer klar til modtagelse, dvs. klar til registrering af hæfter:

 • Tidsskrifter
  • > Abonnement
 • Fra tidsskriftsoversigten kan man ændre abonnementsoplysninger ved at klikke ikon for redigér til højre for en titel.
 • Herefter bør man angive en udgivelsesplan for abonnementet: Klik på ikonet for udgivelse til højre for en titel i oversigten over aktive abonnementer.
 • Endelig kan man fra abonnementsoversigten også angive en række informationer under Budget, og man kan knytte brugere til notifikations- eller cirkulationslisten.

 

 

 

 

 

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning
Drevet af Zendesk