Bogforsider/covers

For at vise forsidebilleder i en hitliste eller en post skal man checke et felt her:

 • System
  • > Interface
   • > Definér søgeinterface
 • Tryk på ikon til højre for at redigere og markér feltet "Vis cover".

Hvis man abonnerer på DBC's coverservice, markerer man også dette felt og angiver login (brugernavn og kodeord hos DBC adskilt af #) i feltet nedenfor.

 

Upload af nye covers

De forsider der vises -- hvis man ikke abonnerer på en ekstern coverservice -- er uploadet kollektivt af de biblioteker der bruger Reindex.

Hvis du savner et, kan du finde det på f.eks. forlagets hjemmeside, kopiere og uploade.

Vær opmærksom på at forsider oftest vil være beskyttet med forlagets og/eller en kunstners copyright, så man bør sikre sig at forlaget tillader det.

Man uploader coverfil i forbindelse med registrering af en ny titel i editoren. Eller ved redigering af en allerede oprettet post i editor.

Her vil der optræde et element øverst til højre, når der er hentet en post med ISBN-nr. over i editor, eller når man selv angivet et tal i ISBN-feltet.

Hvis cover allerede findes i basen, vises det. Alternativt har man mulighed for at uploade ny fil. Filnavnet har ikke nogen betydning. Ved upload vil filen blive gemt med postens ISBN-nr. som nyt filnavn. 

 

Forsidebilleder til materialer uden ISBN

Hvis man registrerer særlige materialer uden ISBN eller f.eks. egne rapporter eller hovedopgaver, kan man tilknytte et forsidebillede på følgende måde:

 • System
  • > Data
   • > Upload dokument
    • Vælg: URL connector = Cover
    • Upload fil

Gå derefter til editor til registrering af posten:

 • Skriv navnet på den fil du har uploadet, i 856*y

Vær opmærksom på at placere 856*y i samme hovedfelt som linket i 856*u.

Hvis man har brug for at angive flere links i posten, tilføjer man et nyt 856-hovedfelt og et nyt 856*u og evt. andre 856-delfelter.

 

 

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning
Drevet af Zendesk