Regning

(Se også tutorial under Hjælp+ > Regning).

 

Når lånetiden på et materiale er overskredet, kan man udsende et antal rykkere i det interval, som er defineret på lånereglen for materialet.

Hvis materialet ikke bliver afleveret, kan man følge op på rykkerproceduren med at sende en regning. Man kan håndtere hele regningforløbet inklusiv modtagelse af betaling i Reindex. Derved undgår man en trafik frem og tilbage mellem bibliotek og økonomiafdeling, hvor økonomiafdelingen udsender regning og håndterer betaling, mens materialer i regning afleveres og eventuelt skal krediteres osv.

Når et materiale går i regning, skifter det automatisk status til "tabt". Hvis det herefter afleveres, skifter det automatisk status til "inde", og det slettes fra kontoen hos brugeren.

 

Indstillinger

System > Stamdata > Regning > Redigér

Se evt. "Hjælp til denne side".

Her definerer man, hvor mange gange der evt. skal kunne rykkes på en udsendt regning og med hvilke intervaller.

Man kan også sætte en petitessegrænse. Petitessegrænsen giver mulighed for at slette regninger under grænsen. Regningerne under grænsen slettes ikke automatisk.

 

Procedure

De praktiske opgaver foregår hovedsageligt fra rykkeroversigten:

Skranke > Hjemkald

Her kan man vælge filteret Kør regning øverst. Det giver en oversigt over alle udeståender der har passeret sidste rykker, dvs. der har været rykket det antal gange, man har defineret på lånereglen

Markér den eller de brugere som skal have tilsendt regning og tryk herefter på "hånden" øverst. Regninger bliver sendt på mail eller vist til print alt efter de regler for notifikationer man har defineret på notifikationer og brugergrupper.

Det er også fra denne menu, man evt. rykker for betaling af en regning: Vælg filteret Regningsrykker øverst.

Når et udestående bliver sendt til regning, skifterne materialerne automatisk status til tabt, og brugeren bliver sortlistet.

Hvis materialer i regning afleveres, skifter de automatisk status til inde og slettes fra brugerens regningsoversigt. Brugerens sortlistning bliver ophævet.

 

Se om betaling af regninger.

 

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning
Drevet af Zendesk