Fagbetegnelser

For overblikket skyld kan titler til booking være ordnet efter fag, så f.eks. en underviser hurtigt kan finde titler til et kommende skoleår og gennemføre en booking.

Fagbetegnelser skal oprettes som en såkaldt term og tilknyttes en bibliografisk post som term.

Hvis man i sit bibliotek eller i bogdepotet har opstillet materialer efter fag, og titler samtidig er registreret i Reindex med fag som f.eks. lokationsbetegnelse i samlingshierarkiet, kan vi hjælpe med at oprette fagtermer og knytte dem til de rigtige titler.

 

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning
Drevet af Zendesk