OPAC

(3.00)

OPAC betyder Online Public Access Catalogue. Det er en søgeindgang til katalogen.

Vi skelner mellem Portal, som er bibliotekets hjemmeside/forside med information og tjenester til brugere, og OPAC som er søgeinterface til bibliotekets samlinger og evt. andre biblioteker og ressourcer.

Man kan i vidt omfang sætte indstillinger for sin OPAC i Reindex. Skriv gerne til os hvis du har brug for hjælp til at aktivere visning af et felt i dine poster, til- eller fravælge facetter eller f.eks. ændre rækkefølgen af de viste facetter.

(Læs om samsøgning i andre biblioteker og baser).

 

Generelle indstillinger

System > Interface > Definér søgeinterface

(Se Hjælp til denne side)

Klik på Redigér til højre ud for den relevante samling. Det er her man definerer en række generelle indstillinger såsom hits pr. side, antal facetter, visningsformat mm.

Se forklaring til de øvrige felter og indstillingsmuligheder under "Hjælp til denne side".

Nederst er et felt, hvor man definerer, hvad der vises, når brugere går til OPAC. Man kan vælge at vise et tomt søgefelt eller alle poster fra nyhedslisten.

 

Visningsformater

System > Interface > Definér søgeinterface

(Se Hjælp til denne side)

Klik på globus-ikon yderst til højre for relevant samling.

Her kan man vælge, hvilke felter fra ens poster der skal vises som facetter i den facetterede søgning, og hvilke felter der skal vises i hhv. et søgeresultat med flere hits og en visning af en fuld post.

Klik til højre for at redigere et konkret felt. 

  • Markering ved Hitliste betyder at feltet vises i et søgeresultat med flere poster
  • Markering ved Facet betyder at feltet optræder som facet i venstre panel af den facetterede søgning
  • Markering ved Fuldt format betyder at feltet vises, når posten vises i fuldt format

Man vælger også sorteringen af felter. Værdien i feltet sortering angiver en rækkefølge. Lave tal = høj sortering. Det er samme sortering der gælder for den orden facetterne bliver vist i, og den orden felter optræder i i en postvisning.

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning
Drevet af Zendesk